حضور مهندس جواد دلشاد در برنامه زنده تلویزیونی

استاد دلشاد در برنامه خونه زندگی شبکه البرز ۲۲ بهمن ماه ۹۷

استاد دلشاد در برنامه خونه زندگی شبکه البرز ۲۰ بهمن ماه ۹۷

استاد دلشاد در برنامه خونه زندگی شبکه البرز ۱۴ بهمن ماه ۹۷

حضور استاد دلشاد در برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما بصورت زنده

مصاحبه استاد دلشاد با شبكه تلويزيونی البرز برنامه قرار شبانه

استاد دلشاد در برنامه رادیویی قطار سریع السیر

سه شنبه شب ها ساعت ۱۹:۳۰ در رادیو البرز

سه شنبه ۲ بهمن برنامه قطار سریع السیر با حضور مهندس جواد دلشاد- موضوع: -انتخاب رشته و شغل
سه شنبه ۹ بهمن برنامه قطار سریع السیر با حضور مهندس جواد دلشاد- موضوع: -فرق یادگیری و حفظ کردن
سه شنبه ۱۶ بهمن برنامه قطار سریع السیر با حضور مهندس جواد دلشاد- موضوع: راه های رسیدن به موفقیت تحصیلی
سه شنبه ۸ اسفند برنامه قطار سریع السیر با حضور مهندس جواد دلشاد- موضوع: تحصیلات دانشگاهی