مشاوره و برنامه ریزی و انتخاب رشته استاد دلشاد

موفقیت تصادفی نیست     برنامه ریزی می خواهد !

مشاوره تحصیلی به جهت نقش مهمی که در موفقیت و شکست دانش آموزان در مسیر تحصیلی ایفا می کند همواره برای داوطلبان و والدین آنها از اهمیت بالایی برخوردار است مسلما مشاوره صحیح و آموزش مهارتهای مطالعه و یادگیری حل مشکلات افت تحصیلی دانش آموزان به ارایه راهکارهایی برای حل مشکلات روحی و روانی داوطلبان می تواند کمک بسیار زیادی در جهت رفع مشکلات مطلعاتی داوطلبان داشته باشد.

با مشاوره صحیح و برنامه ریزی درست و دقیق می توان توانایی های داوطلبان را به مرحله بالفعل رساند و با سوق دادن استعداد و توانایی های آنها به شکل دقیق و صحیح ؛ دانش آموزان را به موفقیت نزدیک تر کرد.

و اما انتخاب رشته منطقی و دقیق نیز می تواند گاهی اوقات سرنوشت یک داوطلب را به کلی تغییر دهد، اینکه داوطلب بداند با رتبه ای که آورده چطور می تواند صحیح ترین انتخاب رشته را انجام دهد و اطلاعات مناسبی در مورد رشته های مختلف دانشگاه ها داشته باشد می تواند بهتر در مورد آینده خود تصمیم گیری کند.

زحماتی که داوطلب متحمل شده تا به رتبه خوبی برسد باید با یک اتخاب رشته دقیق و هوشمندانه به سرانجام برسد.

گروه مشاوره و برنامه ریزی و انتخاب رشته مهندس جواد دلشاد در سالهای اخیر توانسته است نیاز بسیاری از داوطلبان را دراین زمینه برطرف کند ، با امید و توکل به خداوند متعال بتوانیم در این راه کنار شما باشیم.