کارگاه های آموزشی استاد دلشاد

کارگاه های آموزشی استاد دلشاد با ویژگی های منحصربه فرد معمولا در دو یا سه روز برگزار می شود و می تواند به داوطلب کمک کند مطالبی که در آن مشکل دارد و قدرت تست زنی مناسبی را بدست نیاورده است را در این کارگاه های آموزشی برطرف سازد،از آنجایی که کارگاه های آموزشی و دوره های اورژانسی فیزیک و ریاضیات در ماه های آخر سال برگزار می شود می تواند در روند پیشرفت تحصیلی داوطلب تاثیر بسیاری داشته باشد.