کلاس های گروهی استاد دلشاد

کلاس های گروهی و جمعبندی و نکته و تست استاد جواد دلشاد در شهرهای کرج-تهران-هشتگرد برگزار می شود.

در کلاس های گروهی استاد دلشاد همواره سعی بر آن است که با تدریس مفهومی و کاملا کاربردی و ارایه درسنامه های قوی و حل تست های فراوان در کلاس پیشرفت زیادی در وضعیت داوطلبان حاصل شود.

در کلاس های گروهی ریاضیات تجربی و فیزیک استاد دلشاد منتظر حضور گرمتان هستیم.