کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی استاد دلشاد

داوطلبان کنکور که میانه خوبی با کلاس های گروهی ندارند و احساس می کنند که کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی می تواند آنها را به سرعت به موفقیت برساند می توانند از کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی استفاده کنند ،معمولا در کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی  از آنجایی که تعداد دانش آموزان بسیار کمتر از کلاس های گروهی است تعداد جلسات کمتر می تواند موفقیت بیشتری را حاصل کند

کلاس های خصوصی استاد دلشاد برای داوطلبانی که زمان کمتری دارند و به دنبال پیشرفت سریع تری هستند بسیار مفید است.