ماه: ژانویه 2019

حضور استاد دلشاد در برنامه رادیویی قطار سریع السیر

استاد دلشاد در برنامه رادیویی قطار سریع السیر سه شنبه شب ها ساعت ۱۹:۳۰ در رادیو البرز استاد دلشاد در برنامه رادیویی قطار سریع السیر رادیو البرز استاد دلشاد در برنامه رادیویی قطار سریع السیر رادیو البرز استاد دلشاد در برنامه رادیویی قطار سریع السیر رادیو البرز استاد دلشاد در برنامه رادیویی قطار سریع السیر …

حضور استاد دلشاد در برنامه رادیویی قطار سریع السیر ادامه »

حضور استاد دلشاد در برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما

حضور استاد دلشاد در برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما بصورت زنده       برنامه عصر خانواده   عوامل: تهیه کننده: علی اکبر کریمی اجرا: شیرین صمدی سردبیر: مهدا فیاض بخش نویسندگان: سیده فاطمه صادقی، باران علوی مدیرتولید: امید یارمهدی گروه برنامه ساز: خانواده پیامک: ۳۰۰۰۰۲۱۱